Program lojalnościowy dla klientów sklepów firmowych - regulamin


<h2 style="text-align:center; margin-top:-30px; margin-bottom:20px;">
    Regulamin programu lojalnościowego dla Klient&oacute;ww Sklep&oacute;w Firmowych WAWEL S.A. w Krakowie</h2>
<h3>
    I Postanowienia og&oacute;lne:</h3>
<p>
    1.1 Organizatorem programu lojalnościowego (zwanej dalej: &bdquo;promocja&rdquo;) jest Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie 30-520, przy ul. Władysława Warneńczyka 14, (zwany dalej: &bdquo;Organizatorem&rdquo;).</p>
<p>
    1.2 Promocja trwa od 21.10.2013 do odwołania.</p>
<p>
    1.3 Promocja prowadzona jest na zasadach sprzedaży premiowej i skierowana do wszystkich Klient&oacute;w sieci Sklep&oacute;w Firmowych Wawel S.A., kt&oacute;rzy przy użyciu kuponu rabatowego, w okresie trwania promocji, dokonają zakupu w Sklepach Firmowych Wawel S.A. objętych promocją.</p>
<p>
    1.4 Lista Sklep&oacute;w Firmowych Wawel S.A. objętych promocją stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.</p>
<h3>
    II Zasady promocji:</h3>
<p>
    2.1 Każdy Klient, kt&oacute;ry w okresie trwania promocji, za dokonane w Sklepie Firmowym Wawel S.A. zakupy, otrzyma kupon rabatowy, jest upoważniony do jego realizacji przy kolejnych zakupach, za określoną kwotę oraz za okazaniem kuponu.</p>
<p>
    2.2 Wysokość udzielonego rabatu uzależniona jest od łącznej jednorazowej wartości zakup&oacute;w w trakcie jednej wizyty Klienta.</p>
<table style="border-collapse:collapse; border-color:#E8E6CF">
    <tbody>
        <tr>
            <th style="padding:5px 10px; background:#EAEAE3;">
                Reguła</th>
            <th style="padding:5px 10px; background:#EAEAE3;">
                Kwota rabatu na paragonie</th>
            <th style="padding:5px 10px; background:#EAEAE3;">
                Warunki skorzystania z rabatu</th>
        </tr>
        <tr>
            <td style="text-align:center;">
                1.</td>
            <td style="text-align:center;">
                2,00 zł</td>
            <td>
                do wykorzystania przy kolejnych jednorazowych zakupach za min. 10,00 zł</td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="text-align:center;">
                2.</td>
            <td style="text-align:center;">
                4,00 zł</td>
            <td>
                do wykorzystania przy kolejnych jednorazowych zakupach za min.15,00 zł</td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="text-align:center;">
                3.</td>
            <td style="text-align:center;">
                8,00 zł</td>
            <td>
                do wykorzystania przy kolejnych jednorazowych zakupach za min.25,00 zł</td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="text-align:center;">
                4.</td>
            <td style="text-align:center;">
                15,00 zł</td>
            <td>
                do wykorzystania przy kolejnych jednorazowych zakupach za min.50,00 zł</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<p>
    2.3 Termin realizacji kuponu to 3 miesiące od dnia jego wydania.</p>
<p>
    2.4. Promocje nie łączą się na jednym paragonie. Do jednego rachunku może zostać udzielony tylko jeden rabat niezależnie od ilości posiadanych przez Klienta kupon&oacute;w rabatowych.</p>
<p>
    2.5. Klient decyduje w spos&oacute;b dowolny o kolejności realizacji kupon&oacute;w rabatowych.</p>
<p>
    2.6. Z każdego kuponu można skorzystać tylko jeden raz.</p>
<p>
    2.7. Promocją objęte są wszystkie produkty znajdujące się w ofercie Sklep&oacute;w Firmowych Wawel S.A., za wyjątkiem opakowań, alkoholi oraz wyrob&oacute;w promocyjnych (z obniżoną ceną).</p>
<p>
    2.8. Chęć skorzystania z rabatu, należy zgłosić przed wystawieniem dokumentu fiskalnego. Możliwość skorzystania z rabatu istnieje tylko do momentu wystawienia dokumentu fiskalnego.</p>
<p>
    2.9. Niniejsza promocja nie dotyczy sprzedaży hurtowej.</p>
<p>
    2.1.1. Klientowi posiadającemu kupony rabatowe nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w związku z niewykorzystaniem posiadanych przez niego kupon&oacute;w rabatowych, niewłaściwym zgłoszeniem Sprzedawcy, a w szczeg&oacute;lności roszczenie o wymianę kuponu rabatowego na ekwiwalent pieniężny.</p>
<h3>
    III Postanowienia końcowe:</h3>
<p>
    3.1 Niniejszy regulamin będzie udostępniony wszystkim zainteresowanym w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej Organizatora oraz w sklepach objętych promocją.</p>
<p>
    3.2 Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania, w każdym czasie, zmian w postanowieniach niniejszego regulaminu.</p>
<p>
    3.3 W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem niniejszego regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego postanowień. W przypadku wątpliwości do stosowania regulaminu Klient ma w każdym czasie prawo zwr&oacute;cić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.</p>
<h3>
    Załącznik nr 1.</h3>
<p>
    Adresy Sklep&oacute;w Firmowych Wawel S.A. objętych promocją:</p>
<ol>
    <li>
        Krak&oacute;w, Rynek Gł&oacute;wny 33</li>
    <li>
        Krak&oacute;w, Kalwaryjska 19-21</li>
    <li>
        Krak&oacute;w, Zamek Kr&oacute;lewski 9</li>
    <li>
        Lublin, Chopina 15</li>
    <li>
        Katowice, Warszawska 1</li>
    <li>
        Jelenia G&oacute;ra, I Maja 28</li>
    <li>
        Tarn&oacute;w, Krakowska 11</li>
    <li>
        Dobczyce, Rynek 21</li>
    <li>
        Zakopane, Gen. Galicy 1 A</li>
    <li>
        Bydgoszcz, Gdańska 55</li>
    <li>
        Poznań, Wrocławska 21</li>
    <li>
        Warszawa, Kr&oacute;lewska 2</li>
    <li>
        Ł&oacute;dź, A. Struga 5</li>
    <li>
        Sosnowiec, Modrzejowska 10</li>
</ol>