Podstawowe wskaźniki ekonomiczne

Wskaźnik EBITDA - liczony jako zysk operacyjny plus amortyzacja

Wskaźniki Wartość
Wskaznik EBITDA (tys. zł) Zysk operacyjny + amortyzacja 121 636
Marża EBITDA (% udział w przychodach) 18,8

Wskaźnik EBIT - liczony jako zysk operacyjny

Wskaźniki Wartość
Wskaznik EBIT (tys. zł) Zysk operacyjny 98 677
Marża EBIT (% udział w przychodach) 15,3

Wskaźnik Cash flow brutto - liczony jako zysk brutto plus amortyzacja

Wskaźniki Wartość
Wskaznik Cash flow brutto (tys. zł) 128 238
Marża Cash flow brutto (% udział w przychodach) 19,9

Wskaźnik Cash flow netto - liczony jako zysk netto plus amortyzacja

Wskaźniki Wartość
Wskaznik Cash flow netto (tys. zł) 108 045
Marża Cash flow netto (% udział w przychodach) 16,7